حسین دباغ

ما در پروژه سنگسابی مجتمع مسکونی گلها در خدمت تیم مهندس مغانلو بوده‌ایم. تیم ایشان در کمترین زمان بهترین خدمات را به ما ارائه دادند

حسین دباغ

مدیر مجتمع مسکونی گلها مجتمع مسکونی گلها